Velkommen til ProsjektForum

Vi bistår med bygge- og prosjektledelse, byggekontroll, konsulentbistand, eiendomsutvikling og taksering.

Om ProsjektForum

Vi har brukt ProsjektForum i 15 år. Det sier seg selv at vi er fornøyd! Tove Anita Rønning Torp, Banksjef Handelsbanken Fredrikstad